Pre 17 godina, Aleksandar Vučić je imao potpuno drugačiju priču o Kosovu i Metohiji, i potpuno drugačije predloge za rešenje kosovske krize. Evo šta je rekao u intevrjuu za reviju Istok (broj 54) decembra 2000. godine:

– Šiptari, pardon Amerikanci, okupirali su nam još jedan deo teritorije (200 kvadratnih kilometara) na jugu Srbije, a da nije reagovala ni savezna, ni republička policija, ni vojska, niko živi! Umesto da se blic udarom to reši za par sati, kažu: rešiće diplomatski! Koja bi ozbiljna država tako nešto smela da dozvoli?

I, eto, vidimo da diplomatskim putem nisu uradili ništa. I neće narodu da kažu da iza svega stoje njihovi vazali – Amerikanci, nego sada narod misli: koliko li su ti Šiptari jaki?

(Sedmica)