Republika Srpska mora ispoštovati obavezujuće odluke sudova BiH kad je reč o „perspektivnoj vojnooj imovini“ uključujući i lokaciju u Han Pijesku, poručuju NATO članice u Savetu za sprovođenje mira u BiH. U Han Pijesku je, podsetimo, bio glavni štab VRS i komandno mesto generala Ratka Mladića tokom rata u BiH.

Visoki predstavnik za državnu zajednicu BiH, Valentin Incko rekao je danas „da u BiH nema potrebnog napretka da bi OHR bio zatvoren“ i istakao da tekst kominikea sa sednice Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u BiH nije podržao predstavnik Rusije.

NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan pozivaju vlasti da sprovedu Reviziju odbrane BiH, donesenu u decembru 2016. godine, da modernizuju institucije i potencijale ove države iz domena odbrane, te da izvrše knjiženje perspektivne vojne imovine u oba entiteta. 

Vlasti Republike Srpske moraju ispoštovati obavezujuće odluke sudova BiH u predmetu koji se odnosi na lokaciju perspektivne imovine u Han Pijesku, kaže se u saopštenju NATO članica u Savetu za sprovođenje mira u državnoj zajednici BiH.

Svi predstavnici zemalja su potpisali i potvrdili tekst kominikea, osim Rusije.

Podsetimo, NATO alijansa zahteva da se vojni objekti Republike Srpske uknjiže na Sarajevo, što je jedan od uslova za pristup NATO-u.

Takođe se dalje navodi: „Što se tiče navoda iz Zaključka NSRS od 7. novembra 2017., Upravni odbor PIC-a je ponovio da, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir, suverenitet i državnost počivaju na državi Bosni i Hercegovini, te da BiH nije zajednica država. Republika Srpska je sastavni entitet države Bosne i Hercegovine, a ne država sama po sebi. Upravni odbor je podsetio da spoljna politika i zahtevi za članstvo u međunarodnim organizacijama i institucijama spadaju u isključivu nadležnost državnih institucija“, kaže se u dokumentu.

Valentin Incko, austrijski političar, kojem je dužnost da prati provođenje Dejtonskog mirovnog ugovora, meša se u unutrašnju politiku Republike Srpske, te na svaki način pokušava da zemlju uvuče u NATO, a svoje antisrpske stavove ističe pri svakom izveštaju ili javnom nastupu.

Po donošenju Rezolucije u Narodnoj Skupštini Republike Srspke o vojnoj neutralnosti on je izjavio: „Mirovni sporazum, a samim tim i Ustav, imaju primat nad bilo kojim aktom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. 

– Narodna skupština Republike Srpske nema zakonska ovlaštenja da taj Sporazum tumači na način da nameće obaveze zvaničnicima na državnom nivou – rekao je Incko.

Nedavno je zbog njegovog ponašanja, zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN, Vladimir Safronkov optužio Incka na sednici SB UN za „srbofobiju i gubitak kontakta sa realnošću“, nazivajući Inckov izveštaj kao „napristrasniji i najneobjektivniji“ za proteklih osam godina.

Nedavno je Dan Republike Srpske uporedio i sa nacističkom tvorevinom NDH, a jedna od najvećih pretnji je bila vojna intervencija ako Srbi pređu crvenu liniju.

(Vostok)