Vladajuća kolacija, kao i većina opozicionih poslanika u raspravi u načelu najavila je podršku, dok se zakonima protive pokret Dveri i Srpska radikalna stranka.

Skupština Srbije danas nastavlja rad raspravom o blizu 900 amandmanima na dva zakona iz oblasti zdravstva i zakona o kontrolisanim psihoaktvnim supstancama.

Na Predlog zakona o presadjivanju organa poslanici su uložili 526 amandmana, a na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima 265 amandmana.

Na izmene i dopune zakna o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama stigla su 103 amandmana.

Vladajuća kolacija, kao i većina opozicionih poslanika u raspravi u načelu najavila je podršku, dok se zakonima protive pokret Dveri i Srpska radikalna stranka.

Ključna novina Zakona o presađivanju organa je ta što je pojednostavljen postupak pristanka, jer se svaka punoletna osoba definiše kao prinudni potencijalni donor.

Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, donor neće biti samo onaj ko se tome usprotivi tokom života, odnosno ako se tome izričito ne protivi roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

Reč “umrlog” iz gornjeg pasusa je falsifikat agencije Beta, jer se organi ne vade umrlim osbama kojima su organi neupotrebljivi, već isključivo osobama koje su žive, u komi ili klinički mrtvi čiji se organi održavaju aparatima (primedba Webtribune)

Zakon o ljudskim ćelijama i tkivu pojednostavljuje procedure izdavanja dozvola zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje informacionog sistema u ovoj oblasti.

Zakon o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama predviđa osnivanje centara za monitoring i zavisnosti od droga koji treba da prate situaciju i predlažu efikasne mere kako bi se smanjile zloupotrebe.

(Beta)