O Josipu Brozu Titu se mnogo toga reklo i pisalo ali se i dalje i pored svih iznesenih podataka sumnja u istinitost prave priče o tome ko je bio doživotni predsednik SFRJ.

Jednu od najzanimljivijih teorija izneo je naš čuveni publicista Milan Vidojević koji kaže da je njegovo istraživanje počelo posle susreta sa Titovim astrologom.

(Iskreno)